Back to the top

Regulamin

Hej! Super, że tu jesteś, to znaczy, że czytasz Regulaminy i nie działasz z automatu J Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu dla Dzikich Podróżników.

§1 – Informacja ogólna i definicje

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://podrozewnaturze.pl/sklep prowadzony jest przez Michała Rosiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Confluence Michał Rosiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9512293547, REGON: 384903285, posiadającego adres do doręczeń: ul. Związku Walki Młodych 15/22, 02-786 Warszawa, adres poczty elektronicznej: hej@podrozewnaturze.pl

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęliśmy następujący słownik pojęć:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://podrozewnaturze.pl/sklep

Sprzedawca, Usługodawca – Michał Rosiak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Confluence Michał Rosiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 9512293547, REGON: 384903285,

Kupujący, Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna,
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Konto – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym bezpiecznie zbierane są dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień,
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu,
Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w Sklepie lub treść cyfrowa w rozumieniu w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu,
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§2 – Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres e-mail: hej@podrozewnaturze.pl
 2. Adres pocztowy: ul. Związku Walki Młodych 15/22, 02-786 Warszawa
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL90 1140 2004 0000 3702 7943 0956
 4. Klient, Kupujący lub Konsument, może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§3 – Postanowienia ogólne

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż, głównie produktów cyfrowych. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu Produktów widocznych na stronach Sklepu. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

 

 • Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta i/lub w celu złożenia Zamówienia.

 

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, problemami z serwerem i wynikającymi z awarii u dostawcy hostingu, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 • Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem, należy posługiwać się prawdziwymi danymi.

§4Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty a następnie do korzystania z nich, niezbędne są:

 

 1. urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet lub telefon) z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer,
 5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny standardowy czytnik plików .pdf (dla korzystania z zakupionych Produktów cyfrowych typu e-book, karty lub przewodnik),

 

 • zainstalowany program pozwalający na odczyt i edycję plików .xls np. Microsoft Excel (dla zakupu Produktów cyfrowych z kategorii Kalkulatory). Zakupione pliki elektroniczne w formacie kalkulatorów to jedynie szablony dokumentów przeznaczone do samodzielnego wykorzystania i wymagają dostosowania do indywidualnej sytuacji Kupującego.

§5 – Zakupy w sklepie

 

 1. Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami (brutto, a więc zawierają podatek VAT).
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, ewentualne koszty dostawy Produktu, o których Kupujący jest informowany w trakcie procesu składania Zamówienia.
 3. Wybrany do kupienia Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera w Sklepie spośród dostępnych metod płatności za Zamówienie oraz podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 4. Opłacenie Zamówienia kart, e-booków czy szablonów kalkulatorów prowadzi do zawarcia między Kupującym a Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Opłacenie kolaży czy wydruków zdjęć prowadzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści zindywidualizowanych. Zawierane umowy są umowami na odległość.
 5. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość (bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu).

 

 • Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia, opisy lub/i video umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od Sprzedawcy.
 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej lub potwierdzonej e-mailem zgody Sklepu.
 • W ramach zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych Sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielania jakichkolwiek konsultacji związanych z zakupionymi dokumentami, szczególnie szablonami dokumentów czy kalkulatorów, natomiast grzecznościowo może odpowiedzieć na drobne pytania Kupującego.

§6 – Proces składania zamówienia

 

 1. W celu złożenia zamówienia Produktów na stronie internetowej Sklepu, Kupujący kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie.

 

 • Następnie wybrane przez Kupującego Produkty zostają przeniesione do Koszyka.

 

 • Następnie Kupujący powinien przejść do Koszyka i postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego ekranie, tj. zapoznać się z Regulaminem, wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć ikonkę „Zatwierdź zamówienie i zapłać”.

 

 • Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny Zamówienia, a następnie do odbioru zamówionych Produktów.

 

 • Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, że jeśli wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy oraz reklamacji. Wynika to z charakteru treści cyfrowych, o czym szczegółowo mówi §8 i §9 Regulaminu.

 

 • Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty nabycia wybranych Produktów po cenach określonych w Zamówieniu.

 

 • Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do Sklepu, a Kupujący przekierowany w celu dokonania zapłaty za Zamówienie.

 

 • W dalszej kolejności Sprzedawca prześle do Kupującego wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione Produkty oraz informacją o sposobie pobrania Produktów i czasie, w którym należy je pobrać od momentu udostępnienia.

 

 • Warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (jest to e-mail wysłany do Kupującego przez Sklep).

 

 1. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład ewentualnego zestawu, termin i sposób dostawy.

 

 1. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.

§ 7 Płatności i wysyłka

 

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego, następującymi metodami płatności:

a) przelew bankowy
c) za pośrednictwem serwisu Przelewy24

 

 • Kupujący może skorzystać z płatności ekspresowych. Może też wybrać przelew bankowy. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • Fakturę dokumentującą zakup Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.
 • Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatna.
 • Po otrzymaniu informacji o uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności Kupującego na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca wysyła na podany przez Kupującego adres e-mail informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktów cyfrowych.

§8. Prawo Odstąpienia Od Umowy

 

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem §9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Kupujący (lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia) wszedł w posiadanie Produktu fizycznego w przypadku umowy sprzedaży
  • zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – chyba że Kupujący wyraził zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 • Jeżeli Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i chce tego dokonać, wystarczy, że poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres: hej@podrozewnaturze.pl

 

 • Po spełnieniu powyższych punktów Regulaminu i dokonaniu odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca całą kwotę płatności wniesionej z tytułu zawartej umowy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, które mają zastosowanie tylko co do produktów fizycznych, jako że Produkty w formie treści cyfrowych dostarczane są bezpłatnie). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§9 Wyjątki Od Prawa Odstąpienia Od Umowy

 

 1. Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §8 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do następujących rodzajów umowy:

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  1. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  1. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

 • Uszczegóławiając Regulamin, aby ułatwić Kupującemu charakter Produktów zawartych w Sklepie:

 

 1. Produkty wirtualne, nazywane jako „treści cyfrowe”, jakimi w Sklepie są digitalowe karty do gry, kalkulatory Excel oraz przewodniki w formie e-book, podlegają zapisom §9ust. 1 litera h. Oznacza to, że Kupujący opłacając Zamówienie akceptuje brak możliwości odstąpienia od umowy oraz zwrotu zakupionego Produktu.

 

 • Produkty zamówione w formie kolaży lub wydruków zdjęć są wykonywane na zamówienie Kupującego i podlegają zapisom §9ust. 1 litera a. Oznacza to, że ze względu na formę zamówienia oraz specyfikę Produktu Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów zakupionego Produktu.

§10. Odpowiedzialność za wady i reklamacje

 

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.

 

 • Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kupionych Produktów, może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 • W kwestiach obejmujących niniejszy paragraf wystarczy, że Kupujący napisze maila na hej@podrozewnaturze.pl. Jako Sprzedawca kierujemy się dobrą wolą i wierzymy, że znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie.

 

 • Jeżeli Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:

 

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  1. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
  1. skorzystania z platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej UOKiK.

§11 Prawa Własności Intelektualnej

 

 1. Treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne, jak i fizyczne objęte są ochroną prawa autorskiego. Prawem autorskim chronione są również treści zawarte na blogu podrozewnaturze.pl oraz treści dostępne dla subskrybentów newslettera.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Sklepu należą do Sprzedawcy.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Zabroniona jest odsprzedaż kupionych treści cyfrowych oraz tworzenie na ich podstawie produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej.

§12 Dane osobowe i pliki cookies

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

 

 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

 

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,

 

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,

 

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – do czasu cofnięcia zgody,

 

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności.

 

 • W przypadku klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

 • W przypadku klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 • Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera Polityka Prywatności.

§13 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.

 

 • Sprzedawca może modyfikować niniejszy Regulamin z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe. Sprzedawca ma więc prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie. Dzieje się to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.

 

 • Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 07.02.2022 r.

 

 • Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu przed zawarciem umowy. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalenia jego treści.

 

 • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca ma dobrą wolę i deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 

 • W przypadku ewentualnego sporu na linii Sprzedawca – Konsument, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.